PRIVACYBELEID

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam: Sim Race Webshop B.V.
Website: https://simracewebshop.com
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 85163937
BTW-nummer: NL863531611B01

2. E-mailadres
In het kader van een gesloten overeenkomst kunnen wij u aanbiedingen doen over producten en diensten, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de verstrekking daarvan. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat vermeld bij het verstrekken van uw gegevens. Daarnaast krijgt u bij elke communicatie het aanbod om onder dezelfde voorwaarden bezwaar te maken tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres om andere redenen dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt het niet gebruikt om ongevraagde communicatie over te dragen als u geen toestemming heeft gegeven.

3. Postadres
We gebruiken uw postadres alleen om de door u gevraagde informatie te verzenden.

4. Telefoon nummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Andere persoonsgegevens gebruiken wij alleen (door middel van cookies, randapparatuur uitlezen of anderszins) indien:

De gegevensverwerking daarvoor noodzakelijk is:
– De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
– de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak;
– Het behartigen van ons legitieme belang (tenzij uw belangen van fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven dit belang), of;
– U heeft ingestemd met de verwerking bij het verzamelen ervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan nodig is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, kunnen wij indien nodig gegevens van personen die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee zij contractueel verbonden zijn;
– Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
– Voor een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak
– Om ons gerechtvaardigd belang te behartigen, tenzij uw belang in fundamentele rechten en vrijheden prevaleert boven dit belang;
– Indien bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, zullen wij uw toestemming vragen voordat de gegevens met derden worden gedeeld;
– Voor meer informatie kunt u het ‘privacybeleid’ raadplegen van: Sendcloud: https://www.sendcloud.nl/privacy/

7. Beveiligde overdracht en ontvangst van gegevens
We hebben beveiliging geïmplementeerd om verlies, ongeoorloofd gebruik of wijziging van informatie die we op onze site ontvangen, te voorkomen;

8. Beveiligingsopslag van gegevens
Veiligheidscriteria:
– Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding op de pagina waar u persoonsgegevens opgeeft.
– Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
– Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking (zoals aanvallen) te voorkomen. Wij garanderen een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek testen.
– Alle systemen waarin gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, zijn uitgerust met antivirussoftware en de nieuwste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw informatie
Op verzoek zullen wij bezoekers van onze website informeren over de persoonsgegevens die over hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wilt tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

10. Contact
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, neem dan contact met ons op
– Op het volgende e-mailadres: [email protected]
– Op het volgende telefoonnummer: 0852006202
– Op het volgende adres: Kolthoornpad 3, 1327 NL, Almere Nederland

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd. We zullen deze wijzigingen publiceren en, indien van toepassing, zult u op de hoogte worden gebracht via e-mai

De waardering van www.simracewebshop.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 1633 reviews.